Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Beint á efnisyfirlit síðunnar
14. október 2015

Að læra að lesa punktaletur

Allir geta lært punktaletur, þeir sem sjá nægilega vel lesa það með augunum, en letrið er einkum ætlað þeim sem hafa enga eða svo skerta sjón að þeir sjá ekki til að lesa prentað letur og lesa því með fingrunum.

Börn sem fæðast blind eða svo sjónskert að talið er að þau nái ekki viðunandi lestrarhraða með því að læra prentletur læra að lesa punktaletur. Þau læra þá að lesa á sama hátt og jafnaldrar þeirra – eini munurinn er sá að um punktaletur er að ræða. Kennarar þeirra sækja þá námskeið hjá Miðstöðinni til að vera í stakk búnir til að sinna kennslu punktaleturs, eða sérfræðingar miðstöðvarinnar sjá um kennslu barnanna eftir atvikum.

Lögð er áhersla á að kenna einstaklingum með hrörnandi sjón punktaletur og er það gert í því skyni að þeir séu betur undirbúin þegar svo er komið að þeir sjá ekki lengur tilað nýta sér hefðbundið prentletur.Fullorðið fólk sem missir sjón eða verður sjónskert vegna sjúkdóma eða slysa, lærir einnig punktaletur og sjá þá sérfræðingar Miðstöðvarinnar um þá kennslu.

Lestur punktaleturs krefst þess að lesendur hafi nokkuð gott þreifiskyn, en þreifiskynið má í flestum tilfellum þjálfa upp.  Kennsluaðferðir eru í öllum tilfellum einstaklingsbundnar og fara þær t.d. eftir því hvort verið er að kenna barni að lesa eða hvort verið er að kenna fullorðnum einstaklingi að nýta sér annað form á lesmáli – annað letur.  Oftast er stuðst við kennsluhefti þar sem stafir eru lagðir inn smátt og smátt og lesnar æfingar á milli sem byggja á þeim stöfum sem nemandinn hefur þegar lært.  Þá eru oft samhliða gerðar skriftaræfingar, en æfingar í notkun ritvélarinnar eru afar nauðsynlegar til að ná betri tökum á letrinu.

Til baka