Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Beint á efnisyfirlit síðunnar

Umsóknarferli

Í reglugerð um úthlutun hjálpartækja segir eftirfarandi um leiðsöguhunda:

Leiðsöguhundum, sem aðstoða við rötun og umferli, er úthlutað til einstaklinga sem taldir eru, að undangengnu mati, geta nýtt sér hunda til aukins sjálfstæðis við umferli. Úthlutun er fylgt eftir með þjálfun hjá sérþjálfuðum hundaþjálfurum og umferliskennurum. Úthlutun fylgir mat á aðstæðum einstaklinga og mat á pörun einstaklings og leiðsöguhunds.

Úthlutun og endurúthlutun er tekin fyrir hverju sinni á Miðstöðinni. Fjöldi hunda sem er úthlutað á hverju ári er ákveðinn af Miðstöðinni fyrir eitt ár í senn. Þeir sem sækja um leiðsöguhund verða að vera eldri en 19 ára á því ári sem úthlutun fer fram.

Samkvæmt reglugerð um úthlutanir hjálpartækja, auglýsir Miðstöðin úthlutun leiðsöguhunda fyrir hvert ár í senn. Þá fylla umsækjendur út umsóknareyðublað og skila inn læknisvottorði sem fer til úthlutunarnefndar. Tekið skal fram að þegar sótt er um leiðsöguhund þarf notandinn ekki endilega að vera búinn að taka lokaákvörðun um hvort hann vilji fá leiðsöguhund. Með umsókn er einfaldlega verið að opna fyrir möguleikann á því að fara í umfangsmikið könnunar- og kynningarferli.

Eftir að umsókn hefur verið lögð inn er umsækjendum boðið að sækja kynningarnámskeið með hundaþjálfara með fullri viðveru í þrjá daga. Áður en umsækjandi verður hugsanlega paraður saman við hund er farið í gegnum umfangsmikið mats- og kynningarferli þar sem þarfir einstaklingsins eru betur skilgreindar og endanlegt mat er lagt á getu hans til að fullnýta leiðsöguhund og mæta þörfum hundsins. Mikilvægt er að hundaþjálfarar kynnist væntanlegum notendum vel, hvað varðar meðal annars líkamsstyrk, gönguhraða, skapgerð og heimilisaðstæður. Í þessu ferli kynnist umsækjandinn líka betur hvað felst í því að halda og nýta leiðsöguhund. Endanleg ákvörðun um það hvort einstaklingur fái, eða vilji þiggja, leiðsöguhund er því ekki tekin fyrr en mats- og kynningarferli lýkur.

Eftir að kynningarnámskeiði lýkur mun úthlutunarnefnd fara yfir umsóknir og matið og umsækjendum verður tilkynnt um niðurstöðu. Ef umsókn umsækjanda er samþykkt hefst þjálfun með hundinum. Sú þjálfun á sér stað með hundaþjálfaranum og er í fyrstu töluvert umfangsmikil. Að henni lokinni fer notandinn að nýta leiðsögn hundsins í umferli daglegs lífs. Notandi fær heimsókn hundaþjálfara mánuði eftir að hundur er afhentur, til frekari stuðnings. Hundaþjálfari heimsækir notendur síðan einu sinni á ári til að meta árangur og veita frekari leiðsögn og endurþjálfun eftir þörfum.

Úthlutun leiðsöguhunda fer fram samkvæmt reglugerð um hjálpartæki sem má finna á www.midstod.is. Einnig veita starfsmenn Miðstöðvarinnar aðstoð og upplýsingar um umsóknarferli og aðstoð við útfyllingu umsóknareyðublaða, sé þess óskað..