Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Beint á efnisyfirlit síðunnar
Þjónustan felst í fræðslu og ráðgjöf til starfsfólks leikskóla og annarra þjónustuaðila, fjölskyldna og samnemenda. Eftir þörfum er unnið í nánu samstarfi við aðra sem sinna sérfræðiþjónustu við nemendur hverju sinni.

Ráðgjafar Miðstöðvarinnar leggja mat á stöðu nemandans í leikskólanum m.t.t sjónskerðingarinnar, að undangenginni athugun á sjón og sjónnýtingu á Miðstöðinni. Á grundvelli þessa mats er unnin áætlun í samstarfi við leikskólann og fjölskyldu nemandans. Framkvæmd áætlunarinnar er síðan á ábyrgð viðkomandi skóla en ráðgjafar Miðstöðvarinnar koma að málum eftir þörfum hverju sinni. Innihald áætlunarinnar fer eftir þörfum nemandans. Til að óska eftir þjónustu við leik- og grunnskólanemendur er haft samband við tengilið nemandans hjá Miðstöðinni.

Meðal þeirrar þjónustu sem Miðstöðin veitir vegna leikskólanemenda er:
 • athugun og mat á sjónnýtingu nemanda og stöðu hans í leikskólanum
 • fræðsla um sjónskerðingu og áhrif hennar á þroska
 • athugun á umhverfi og aðgengi m.t.t. kennslu og sjálfstæðis nemanda
 • hvernig best er að örva þá sjón sem barnið hefur
 • hvernig barnið getur orðið sjálfbjarga í daglegum athöfnum (ADL)
 • áhrif sjónskerðingar fyrir samskipti og samspil við leikfélagana
 • val á leikföngum sem nýtast til sjón- og þroskaörvunar
 • val á kennslu og þjálfunarefni
 • undirbúningur og kennsla punktaleturs þegar við á
 • hvaða hjálpartæki og lýsing eru gagnleg fyrir barnið
 • aðstoð við gerð einstaklingsnámsskrár
 • undirbúningur fyrir næsta skólastig